Verzekering

Alle kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen, hen overkomen tijdens hun verblijf in de kribbe. Deze verzekering waarborgt de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante kosten.

Bijdragen terugbetaling: medische kosten: tot 7500€.  Er is een vrijstelling van 50€.

 

Daarnaast is er ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. Het bedrag van terugbetaling voor de medische kosten is: 1.5000.000€. Er is een vrijstelling van 173.53€. In dit geval moet de familie het kinderdag in 'gebreke stellen.'

 

Aangifte van ongevallen aan de verzekeringsmaatschappij gebeuren via het kinderdagverblijf. De ouders betalen voorlopig de kosten voor verzorging (ziekenhuis, dokter, apotheker) en bewaren zorgvuldig de afgeleverde documenten tot het genezingsgetuigschrift wordt ingevuld. Hiermee gaan de ouders terug naar het ziekenfonds dat reeds een gedeelte van de kosten terugbetaalt en alle vereiste documenten invult. Deze worden dan overgemaakt aan het kinderdagverblijf die de verdere afhandeling met de verzekering op zich neemt.